Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  

BƠ MẶN ANCHOR

114.260 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 114.260đ

BƠ LẠT ANCHOR

114.260 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 227G

Total: 114.260đ

BƠ LẠT PRESIDENT 250G

136.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 136.700đ

BƠ MẶN ELLE & VIRE

93.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 93.600đ

BƠ LẠT ELLE & VIRE

93.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 93.600đ

BƠ LẠT DẠNG KEM PRESIDENT

51.500 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 51.500đ

BƠ MẶN 82% BÉO ELLE & VIRE

129.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 129.600đ

BƠ LẠT TRÒN CAO CẤP 82% BÉO ELLE & VIRE

129.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 129.600đ

BƠ LẠT TỰ NHIÊN ELLE & VIRE

129.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 129.600đ

BƠ MẶN EVEN

86.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 86.700đ

BƠ LẠT EVEN

86.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 86.700đ

BƠ VỊ MẶN PRESIDENT

65.500 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 65.500đ