CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Bơ Hạt

BƠ ABC (HẠNH NHÂN & HẠT ĐIỀU) HONEST TO GOODNESS

267.600 đ

 

BƠ MÈ CHƯA BÓC VỎ HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS

236.500 đ

 

BƠ MÈ HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS

236.500 đ

 

BƠ HẠNH NHÂN HONEST TO GOODNESS

269.700 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG HẠT PICS

231.500 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG NGHIỀN HẠT PICS

149.500 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG SMOOTH PICS

227.510 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG NGHIỀN HẠT LẠT PICS

226.000 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG NGHIỀN MỊN LẠT PICS

227.000 đ

 

BƠ HẠNH NHÂN, QUẢ HẠCH VÀ HẠT ĐIỀU MAYVERS

279.000 đ

 

BƠ HẠNH NHÂN VÀ HẠT CHIA MAYVERS

278.000 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG CA CAO MAYVERS

196.000 đ