Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  BÁNH ĐÔNG LẠNH

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

38.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 38.000đ

BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

17.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 17.000đ

BÁNH SỪNG TRÂU ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 12.000đ

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 12.000đ

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 30G

Total: 12.000đ

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH

99.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 99.000đ

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

26.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 70G

Total: 26.000đ

BỘT LÀM BÁNH ĐÔNG PUFF PASTRY

418.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 1.2KG

Total: 418.500đ

PIZZA PHÔ MAI

86.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 320G

Total: 86.000đ