Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG CHẾ BIẾN  :  THỊT CÁ ĐÓNG HỘP

CÁ MÒI SỐT BBQ

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 79.500đ

CÁ MÒI NGÂM NƯỚC MUỐI

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 120G

Total: 79.500đ

CÁ MÒI NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 120G

Total: 79.500đ

CÁ MÒI NGÂM DẦU OLIVE JOHN WEST

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 120G

Total: 79.500đ

CÁ THU NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

87.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 87.500đ

CÁ THU SỐT CÀ CAY JOHN WEST

80.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 80.000đ

CÁ THU SỐT CÀ

79.500 đ

 

Xuất xứ: BỒ ĐÀO NHA

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 79.500đ

CÁ HỒI NGÂM DẦU PINK BEAUTY

124.740 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 213G

Total: 124.740đ

GAN NGỖNG FOIE D'OIE ENTIER

946.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 180G

Total: 946.000đ

PATE GANG HEO

165.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 450G

Total: 165.000đ

PATE VỊT HENAFF

78.650 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 115G

Total: 78.650đ

PATE HEO HENAFF

112.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 130G

Total: 112.000đ