Hotline: 0903.166.228
0
   

SIÊU THỰC PHẨM   :  Mật Ong Manuka

MẬT ONG MANUKA MGO 400+

1.039.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 1.039.000đ

MẬT ONG MANUKA MGO 250+

829.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 829.000đ

MẬT ONG MANUKA MGO 100+

639.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 639.000đ

BERRINGA MẬT ONG MANUKA 120+

648.200 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 648.200đ

MẬT ONG MANUKA 5+ SWEET NATURE

378.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 378.000đ

MẬT ONG MANUKA 10+ SWEET NATURE

540.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 540.000đ

MẬT ONG MANUKA UMF 5+

997.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 997.000đ

MẬT ONG MANUKA UMF 12+ TAHI BEE

1.639.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 1.639.000đ

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 10+ TAHI

1.483.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 1.483.000đ

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 8+ TAHI

1.185.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 400G

Total: 1.185.000đ

CAPILANO MANUKA 10+

637.200 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 637.200đ

MẬT ONG MANUKA 70+ AIRBORNE

1.480.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 1.480.000đ