Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 226G

Total: 267.600đ

BƠ MẶN ANCHOR

114.260 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 114.260đ

BƠ LẠT ANCHOR

114.260 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 227G

Total: 114.260đ

BƠ LẠT PRESIDENT

136.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 136.700đ

BƠ MẶN ELLE & VIRE

67.890 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 67.890đ

BƠ LẠT ELLE & VIRE

67.890 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 67.890đ

BƠ LẠT TRÒN CAO CẤP 82% BÉO ELLE & VIRE

102.760 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 102.760đ

BƠ LẠT TỰ NHIÊN ELLE & VIRE

124.600 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 124.600đ

BƠ MẶN EVEN

86.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 86.700đ

BƠ LẠT EVEN

86.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 86.700đ

BƠ VỊ MẶN PRESIDENT

61.850 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 61.850đ

BƠ PRESIDENT GÓI

53.670 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 53.670đ