Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN LÁ  :  Rau Cải

CẢI XOĂN KALE

24.325 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 24.325đ

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 26.250đ

CẢI CẦU VỒNG

23.450 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 23.450đ

CẢI NGỌT TRÀ QUẾ

22.750 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 22.750đ

CẢI NGỒNG

26.250 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 26.250đ

CẢI BẸ XANH TRÀ QUẾ

25.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 25.200đ

CẢI BÓ XÔI TRẮNG

29.365 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 29.365đ

CẢI BÓ XÔI TRẮNG NICO YASAI

35.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 35.500đ