Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN LÁ  :  Rau Gia Vị

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 21.000đ

XẠ HƯƠNG

43.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 43.400đ

LÁ XÔ THƠM

26.990 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 26.990đ

RAU HÚNG LỦI

97.650 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 97.650đ

HÚNG QUẾ TÂY

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 20G

Total: 21.000đ

RAU THÌ LÀ

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 40G

Total: 21.000đ

RAU NGÒ TÂY XOẮN J-CURLY

21.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 20G

Total: 21.000đ

NGÒ RÍ TRÀ QUẾ

14.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 14.800đ

HƯƠNG THẢO

42.200 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 42.200đ

RAU NGẢI DẤM

19.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 19.900đ

NGÒ RÍ

25.140 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 25.140đ

HÀNH LÁ

11.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 11.800đ