Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG CHẾ BIẾN  :  THỰC PHẨM ĂN LIỀN

BÁNH PAIN AU CHOCOLAT

17.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 17.000đ

BÁNH PAIN AUX RAISINS

16.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 16.000đ

BÁNH SESAME SEED BAGEL

20.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 20.000đ

BÁNH THE MULTI GRAIN BAGEL

20.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 20.000đ

BÁNH MUFFIN VANILLA

17.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 17.000đ

BÁNH MUFFIN VELVET

17.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: CÁI

Total: 17.000đ

BÁNH COOKIE HỖN HỢP

38.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: BỊCH

Total: 38.000đ

BÁNH QUY CIGARETTE

49.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: BỊCH

Total: 49.900đ

BÁNH QUY LƯỠI MÈO HẠNH NHÂN

54.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: BỊCH

Total: 54.900đ

BÁNH QUY LƯỠI MÈO

35.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: BỊCH

Total: 35.000đ

BÁNH QUY CIGARETTE SOCOLA

54.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: BỊCH

Total: 54.000đ

BÁNH NGÓI HẠNH NHÂN VỊ CARAMEL

79.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: BỊCH

Total: 79.900đ