Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI   :  RAU ĂN QUẢ

BÍ NGÔ

24.850 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 24.850đ

CÀ CHUA CHOCOLATE CHERRY

41.545 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 41.545đ

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 34.545đ

CÀ CHUA COCKTAIL

27.650 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 27.650đ

CÀ CHUA NGỌT CHERRY

31.360 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 31.360đ

CÀ CHUA CHERRY

22.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 22.500đ

CÀ CHUA CHERRY NGỌT

38.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 38.000đ

CÀ CHUA BEEF

33.881 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 33.881đ

CÀ CHUA HÀ LAN

21.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 21.700đ

CÀ CHUA

25.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 25.000đ

DƯA LEO

33.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆTNAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 33.700đ

DƯA LEO BABY

26.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 26.000đ