Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU CỦ TƯƠI   :  RAU ĂN CỦ

TỎI TÂY

7.300 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 7.300đ

TỎI TÂY NON

9.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 9.800đ

CÀ RỐT BABY

48.825 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 48.825đ

CÀ RỐT NHẬT BẢN

23.590 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 23.590đ

CỦ CẢI TRẮNG

16.275 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 16.275đ

CỦ CẢI TRẮNG BABY

40.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 40.600đ

CỦ DỀN ĐỎ

28.950 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 28.950đ

SU HÀO

21.750 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 21.750đ

CỦ SEN

39.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 39.000đ

KHOAI TÂY BABY

17.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 17.400đ

KHOAI TÂY VÀNG

40.750 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 40.750đ

KHOAI LANG NHẬT

29.850 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 29.850đ