Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG CHẾ BIẾN  :  RAU CỦ ĐÓNG HỘP

NỤ BẠCH HOA NGÂM MUỐI GIẤM

117.910 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 240G

Total: 117.910đ

OLIU ĐEN LÁT LA PEDRIZA

69.900 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 69.900đ

QUẢ OLIU ĐEN TÁCH HẠT LA PEDRIZA

68.100 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 68.100đ

OLIU XANH LÁT LA PEDRIZA

68.500 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 68.500đ

OLIU XANH TÁCH HẠT

62.100 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 62.100đ

ỚT JALAPENO CASA FIESTA NGÂM

114.980 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 340G

Total: 114.980đ

OLIVE XANH NGUYÊN HẠT FRAGATA

129.525 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 450G

Total: 129.525đ

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.250 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 345G

Total: 63.250đ

NỤ BẠCH HOA ROBO

229.000 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 229.000đ

NỤ BẠCH HOA FALLOT

271.025 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 190G

Total: 271.025đ

DƯA CHUỘT NGÂM FALLOT

165.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 190G

Total: 165.700đ

OLIU ĐEN NGUYÊN HẠT FRAGATA

45.458 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 45.458đ