Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  GIẤM

GIẤM TÁO GLOBAL ORGANIC

197.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 197.600đ

GIẤM ĐỎ GLOBAL ORGANICS

169.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250Ml

Total: 169.700đ

GIẤM NHO GLOBAL ORGANICS

192.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 192.700đ

GIẤM RƯỢU VANG TRẮNG HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS

169.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250ML

Total: 169.700đ

GIẤM NHO TRẮNG

84.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 84.000đ

GIẤM RASPBERRY

98.500 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 98.500đ

GIẤM VANG ĐỎ COLAVITA

84.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 84.000đ

GIẤM BALSAMIC MAILLE

129.700 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 129.700đ

GIẤM TÁO ACETO BALSAMICO DEL DUCA

245.700 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 245.700đ

GIẤM BALSIMIC CASTELLO

98.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 98.900đ

GIẤM CASA RINALDI BALSAMICO

118.751 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 118.751đ

GIẤM VANG ĐỎ MAILLE

109.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500ML

Total: 109.000đ