Hotline: 0903.166.228
0
   

PHÔ MAI   :  Cheddar Cheese

PHÔ MAI CHEDDAR 50% F.I.D.M WHITE

51.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 51.000đ

ANCHOR CHEDDAR CHEESE

32.900 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 32.900đ

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED

132.040 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 132.040đ

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

263.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 170G

Total: 263.800đ

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR NATURAL

41.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 41.900đ

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR

86.500 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 86.500đ

PHÔ MAI MATURE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 149.000đ

PHÔ MAI VINTAGE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 149.000đ

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR MILD

149.000 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 149.000đ

PHÔ MAI MIẾNG CHEDDAR VỊ THẢO MỘC

64.200 đ

 

Xuất xứ: HÀ LAN

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 64.200đ

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR ARLA NATURAL

68.600 đ

 

Xuất xứ: ĐAN MẠCH

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 68.600đ

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG GRAND'OR

109.890 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 109.890đ