Hotline: 0903.166.228
0
   

CÁC LOẠI KHÁC   :  Mứt & Bơ Hạt

MỨT DÂU & BẠC HÀ LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT DỨA, QUẾ LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT CHANH DÂY ĐẬU KHẤU LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT ĐU ĐỦ VANI LA PETITE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT CAM LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT DÂU TẰM LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT XOÀI & GỪNG LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT XẢ VÀ ỔI LA PETITE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT CHUỐI & SOCOLA LA PETITE EPICERIE

95.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 220G

Total: 95.000đ

MỨT OLIU ĐEN TORRENT

72.800 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 370G

Total: 72.800đ

SPREAD HẠNH NHÂN PURE HARVEST

239.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 240G

Total: 239.000đ

MỨT BRANSTON ORIGINAL PICKLE

128.800 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 360G

Total: 128.800đ