Hotline: 0903.166.228
0
   

BÁNH KẸO  :  Kẹo Dẻo Cho Trẻ Em

KẸO DẺO HÌNH QUẢ CHERRY HARIBO

59.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 59.000đ

KẸO DẺO HÌNH CON GẤU HARIBO BAREN SCHULE

59.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 59.600đ

KẸO DẺO HÌNH CON GẤU HARIBO

59.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 59.000đ

KẸO DẺO THANH HARIBO ROULETTE

59.400 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 59.400đ

KẸO DẺO VỊ COCACOLA HARIBO

12.900 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 25G

Total: 12.900đ

KẸO DẺO TRÁI CÂY HARIBO

59.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 59.600đ

KẸO DẺO VỊ TÁO CHUA CÓ BỌC ĐƯỜNG HARIBO

59.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 59.000đ

KẸO DẺO TỔNG HỢP HARIBO

59.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 175G

Total: 59.600đ

KẸO DẺO VỊ HỖN HỢP PHANTASIA HARIBO

59.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 59.000đ

KẸO DẺO HƯƠNG COLA HARIBO

36.250 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 36.250đ

KẸO DẺO HÌNH CHAI HARIBO

36.250 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 36.250đ

KẸO DẺO HÌNH THÚ HARIBO BUMIX

59.600 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 59.600đ