Hotline: 0903.166.228
0
   

GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  BỘT NÊM

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM LINH CHI

13.254 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 90G

Total: 13.254đ

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM BÀO NGƯ

12.244 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 90G

Total: 12.244đ

VIÊN SÚP CÔ ĐẶC VỊ GÀ MASSEL

94.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 105G

Total: 94.000đ

VIÊN BỘT NÊM LỚN VỊ BÒ MASSEL

94.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 105G

Total: 94.000đ

VIÊN SÚP CÔ ĐẶC VỊ BÒ MASSEL

93.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 105G

Total: 93.000đ

VIÊN BỘT NÊM VỊ RAU CỦ ÍT MẶN

96.200 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 105G

Total: 96.200đ

BỘT NÊM TỪ CÁ MUTENKA DASHI KATSUO

57.000 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 42G

Total: 57.000đ

BỘT NÊM VỊ RONG BIỂN SHIMAYA KOMBU DASHINOMOTO

50.000 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: 43G

Total: 50.000đ

VIÊN BỘT NÊM VỊ GÀ MASSEL

28.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 28.600đ

VIÊN BỘT NÊM VỊ RAU CỦ MASSEL

28.600 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 28.600đ

GIA VỊ BÒ 7 VIÊN MASSEL

28.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 35G

Total: 28.500đ