Hotline: 0903.166.228
0
   

PHÔ MAI   :  Các Loại Khác

PHÔ MAI EMMENTALER

84.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 84.000đ

PHÔ MAI GOUDA

32.300 đ

 

Xuất xứ: HÀ LAN

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 32.300đ

PHÔ MAI RIVOIRE MORBIER

102.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 102.000đ

PHÔ MAI GRANA PADANO

90.200 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 90.200đ

PHÔ MAI BRIE DE MEAUX ROUZAINE

135.760 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 135.760đ

PHÔ MAI REBLOCHON DE SAVOIE

111.400 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 111.400đ

PHÔ MAI SAINT NECTAIRE

103.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 103.800đ

PHÔ MAI OSSAU IRATY 6 MONTHS

301.300 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 301.300đ

PHÔ MAI MILLEDOME RACLETTE

89.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 89.000đ

PHÔ MAI ROQUEFORT AOC ARGENTAL

156.800 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 156.800đ

PHÔ MAI FETA

42.000 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 42.000đ

PHÔ MAI STILTON CLAWSON

187.000 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 187.000đ