Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  PHÔ MAI

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 226G

Total: 267.600đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

162.500 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói:

Total: 162.500đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

225.600 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 225.600đ

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

69.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 69.000đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO AMBROSI

319.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 319.000đ

PHÔ MAI AMBROSI GRANA PADANO

269.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 269.000đ

PHÔ MAI FROMAGIO

73.750 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 73.750đ

PHÔ MAI CHEDDAR 50% F.I.D.M WHITE

51.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 51.000đ

ANCHOR CHEDDAR CHEESE

32.900 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 32.900đ

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED

132.040 đ

 

Xuất xứ: ANH

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 132.040đ

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

263.800 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 170G

Total: 263.800đ

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR NATURAL

41.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 41.900đ