Hotline: 0903.166.228
0
   

THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

179.000 đ

 

Xuất xứ: NA UY

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 179.000đ

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 189.940đ

CÁ THU ĐAO (ĐÔNG LẠNH)

47.560 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 47.560đ

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

55.480 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 55.480đ

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 160.900đ

CÁ TRỨNG SHISHAMO (ĐÔNG LẠNH)

137.700 đ

 

Xuất xứ: NHẬT BẢN

Quy cách đóng gói: VỈ

Total: 137.700đ

TÔM SINH THÁI CÀ MAU

214.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 214.900đ

PHI LÊ CÁ TRA (ĐÔNG LẠNH)

45.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 45.900đ

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

175.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 175.000đ

CUA LỘT MYANMAR

657.000 đ

 

Xuất xứ: MYANMAR

Quy cách đóng gói: KG

Total: 657.000đ

VẸM XANH NEWZEALAND TƯƠI

525.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 525.000đ