Hotline: 0903.166.228
0
   

HOA & TRÁI CÂY

DÂU TÂY ( LOẠI A)

149.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 149.000đ

VIỆT QUẤT

169.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 125G

Total: 169.700đ

CHERRY MỸ

197.575 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 197.575đ

MÂM XÔI

85.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 170G

Total: 85.000đ

TÁO QUEEN

66.300 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 66.300đ

CHÀ LÀ MEDJOOL DATES

298.500 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 454G

Total: 298.500đ

NAM VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH

429.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 429.000đ

TÁO PINK LADY

63.350 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 63.350đ

TÁO ENVY SIZE 36

142.750 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 142.750đ

TÁO RED DELICIOUS

89.500 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 89.500đ

TÁO GALA MỸ

48.750 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 48.750đ

TÁO FUJI NEW

129.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 129.000đ