Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN LÁ  :  Rau Ăn Lá

RAU ROCKET

86.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 86.800đ

RAU ROCKET ARUGULA

86.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 86.800đ

RAU TẦN Ô

37.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 0.5KG

Total: 37.500đ

RAU TẦN Ô TRÀ QUẾ

31.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 31.800đ

RAU DỀN TRÀ QUẾ

31.150 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 31.150đ

RAU DỀN

27.650 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 27.650đ

RAU LANG TRÀ QUẾ

20.895 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 20.895đ

RAU BỒ NGÓT TRÀ QUẾ

64.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 64.400đ

RAU MUỐNG TRÀ QUẾ

31.150 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 31.150đ

HẸ TRÀ QUẾ

19.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 19.900đ

RAU MỒNG TƠI TRÀ QUẾ

32.550 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 32.550đ

MĂNG TÂY XANH

78.995 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 78.995đ