Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN CỦ  :  Củ Gia Vị

TỎI TÂY

7.300 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 7.300đ

TỎI TÂY NON

9.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 9.800đ

HÀNH LÝ SƠN

34.650 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 34.650đ

CỦ HÀNH ĐỎ

21.120 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 21.120đ

CỦ HÀNH TÍM TRÀ QUẾ

10.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 10.600đ

TỎI CÔ ĐƠN LÝ SƠN

195.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 195.000đ

TỎI LÝ SƠN

104.230 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 104.230đ

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

35.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 35.000đ

CỦ RIỀNG

7.980 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 7.980đ

CỦ NGHỆ

44.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 44.500đ

GỪNG

15.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 15.000đ

CÂY SẢ

9.380 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 9.380đ