Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN QUẢ  :  Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU CÔ VE NHẬT

26.320 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 26.320đ

ĐẬU PETITS POIS

30.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 30.900đ

ĐẬU HÀ LAN

80.400 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 80.400đ

ĐẬU ĐŨA

27.930 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 27.930đ

ĐẬU BẮP

31.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 31.500đ

BẮP NON

33.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 33.600đ