Hotline: 0903.166.228
0
   

RAU ĂN LÁ  :  Xà Lách

XÀ LÁCH CAROL

21.853 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 21.853đ

XÀ LÁCH BÚP RC

23.450 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 23.450đ

XÀ LÁCH ROMAINE

30.100 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 30.100đ

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

32.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 32.500đ

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ

34.300 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 34.300đ

XÀ LÁCH REX

34.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 34.500đ

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

44.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 44.500đ

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

32.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 32.500đ

XÀ LÁCH XANH LOLLO

32.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 32.500đ

XÀ LÁCH ĐỎ OAKLEAF

23.450 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 350G

Total: 23.450đ