Hotline: 0903.166.228
0
   

THỊT & TRỨNG

THỊT THĂN NỘI BÒ RESERVA

274.200 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 274.200đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RESERVA

129.650 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 129.650đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RESERVA

198.700 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 198.700đ

THỊT THĂN NỘI (BÒ ĂN CỎ) RESERVA

154.800 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 154.800đ

THỊT THĂN NỘI BÒ HARVEY

506.250 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 506.250đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ HARVEY

275.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 275.000đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

218.500 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 218.500đ

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

274.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 274.000đ

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

364.000 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 364.000đ

THỊT THĂN NỘI BÒ WHITE RANGES

214.750 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 214.750đ

NẠC LƯNG BÒ CAPE GRIM

395.775 đ

439.750 đ

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 395.775đ

THỊT THĂN NGOẠI BÒ WHITE RANGES

129.750 đ

 

Xuất xứ: ÚC

Quy cách đóng gói: 250G

Total: 129.750đ