Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  TRÁI CÂY

VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH

409.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 409.000đ

DÂU NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

409.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 409.000đ

PHÚC BỒN TỬ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

469.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 469.000đ

NAM VIỆT QUẤT NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

509.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 509.000đ

DỪA NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

426.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 426.000đ

MƠ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

389.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 389.000đ

ĐẠI HOÀNG ĐÔNG LẠNH RHUBARB

329.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 329.000đ