Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  THỊT NGUỘI & XÚC XÍCH

XÚC XÍCH VIÊN CHORIZO KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

258.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 258.000đ

XÚC XÍCH VIÊN KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

258.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 258.000đ

XÚC XÍCH VIÊN HẠT ÓC CHÓ KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

258.000 đ

 

Xuất xứ:

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 258.000đ

THỊT PARMA HAM

196.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 196.000đ

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI

478.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 478.000đ

GIĂM BÔNG SERRANO

253.980 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 253.980đ

THỊT NGUỘI LEVONI MORTADELLA BOLOGNA PIG ORO

241.400 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 241.400đ

THỊT NGUỘI CHÍN PROSCIUTO COTTO

67.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 67.000đ

THỊT NGUỘI HUN KHÓI COURE

82.000 đ

 

Xuất xứ: Ý

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 82.000đ

THỊT NGUỘI TAPAS CASADEMONT

160.160 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 150G

Total: 160.160đ

THỊT NGUỘI JAMON SERRANO CASADEMONT

126.120 đ

 

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Quy cách đóng gói: 80G

Total: 126.120đ

BA RỌI HUN KHÓI

46.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 46.700đ